E 010 - Núdzový telefón pre prvú pomoc alebo únik

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 010

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
E 010.01 Telefón prvej pomoci
E 010.02 Telefón lekára ......
E 010.03 Telefón stanice prvej pomoci ......
E 010.04 Telefón ošetrovne ......
E 010.05 Núdzový telefón ......
E 010.06 Telefón na privolanie pomoci pri úniku
Kód Doplnkový text
E 010
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home