E 006 - Miesto prvej pomoci

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 006

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
E 006.01 Prvá pomoc
E 006.02 Ošetrovňa
E 006.03 V prípade úrazu telefonuj na .....
E 006.04 Ochranné pracovné pomôcky
E 006.05 Ochranné masky a odevy
E 006.06 Ochranné pracovné prostriedky
E 006.07 Dôverník bezpečnosti práce
E 006.08 Oddelenie bezpečnosti práce
Kód Doplnkový text
E 006
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home